Kính Gửi Quý Khách Hàng,

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 trở đi, Vantage sẽ chính thức sử dụng tên miền mới vantagemarkets.com.

Trong khi vantagefx.com vẫn đang hoạt động, chúng tôi khuyến khích bạn cập nhật đường link URL mới vantagemarkets.com để nhận hỗ trợ về nội dung, khuyến mại và truy vấn cập nhật mới nhất.

Xin lưu ý rằng kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2022, vantagefx.com sẽ không còn online nữa.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu hỗ trợ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected].

UK & EU SHARE CFDs

Trade UK and EU Giants on MT5

Mở Tài khoản Thật

Trade UK and European listed Blue Chips

Vantage clients can now trade over 50 UK and European listed companies through our new range of Share CFDs, from just €10 per trade.

By offering our UK and European Share CFDs via MT5, both manual and automatic traders alike are able to capitalize on the price movement of some of the most liquid UK and European companies, whether you are a day trader or longer-term trader. And, all UK and European Share CFDs are available at up to 20:1 leverage, which means you can get started with just a small initial margin.

 • Trade long
  & short

  Buy and Sell 70+ UK and European Listed Companies.

  Start trading some of the biggest listed companies from the UK and Europe with our new Share CFDs.
  All Vantage Share CFDs are offered at 20:1 leverage and are tradable in both long and short directions, which is ideal for scalpers, swing traders, and long-term traders alike.

  Trade with

  20:1

  Leverage

 • 70+ UK & EURO
  Share CFDs

  Start trading share CFDs with low commissions

  When you start trading UK and European Share CFDs with Vantage, you can enjoy some of the lowest trading costs in the industry.
  With commissions as low as €10 per trade, traders can save on the cost of trading while enjoying unrivalled access to a huge range of Share CFDs through their MetaTrader 5 platform.

  From just

  €10

  Per trade

UK and European Share CFDs Specifications

 • EUropean SHARE CFDs
 • UK SHARE CFDs
Contract Symbol Description Exchange Quote
sample
Digits Stop/
level
Contract
size
Currency Min
volume
per click
Max
volume
per click
Leverage Trading
hours
(CEST/CET)
BCP Banco
Comercial
Euronext
Lisbon
0.1943 → 0.1944 4 0 1000 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
SON Sonae Euronext
Lisbon
0.9050 → 0.9051 4 0 1000 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
EDP EDP Euronext
Lisbon
3.521 → 3.522 3 0 100 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
GALP Galp Energia Euronext
Lisbon
13.531 → 13.532 3 0 10 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
MT ArceloMittal SA Euronext
Amsterdam
13.194 → 13.195 3 0 10 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
AI Air Liquide Euronext Paris 117.51 → 117.52 2 0 1 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
AIR Airbus Group Euronext Paris 120.41 → 120.42 2 0 1 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
CS AXA Euronext Paris 23.931 → 23.932 3 0 10 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
BNP BNP Paribas Euronext Paris 46.99 → 47.00 2 0 10 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
ACA Credit Agricole Euronext Paris 11.545 → 11.546 3 0 10 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
RNO Renault Euronext Paris 48.560 → 48.561 3 0 10 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
GLE Societe
Generale
Euronext Paris 26.031 → 26.032 3 0 10 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
FP Total Euronext Paris 46.335 → 46.336 3 0 10 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
VIE Veolia Environ Euronext Paris 23.08 → 23.09 2 0 10 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
OR L'oreal Euronext Paris 240.71 → 240.72 2 0 1 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
SANOFI Sanofi Euronext Paris 82.81 → 82.82 2 0 1 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
LVMH LVMH Euronext Paris 374.51 → 374.52 2 0 1 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
ABN ABN AMRO
Group N.V.
Euronext
Amsterdam
16.561 → 16.562 3 0 10 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
AGN AEGON N.V. Euronext
Amsterdam
3.894 → 3.895 3 0 100 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
ASML ASML N.V. Euronext
Amsterdam
228.35 → 228.36 2 0 1 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
HEIA Heineken N.V. Euronext
Amsterdam
97.66 → 97.67 2 0 10 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
INGA ING Groep N.V. Euronext
Amsterdam
10.162 → 10.163 3 0 100 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
PHIA Koninklijke
Philips N.V.
Euronext
Amsterdam
39.073 → 39.074 3 0 10 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
UNA Unilever N.V. Euronext
Amsterdam
54.070 → 54.071 3 0 10 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
CBK Commerzbank AG XETRA 5.303 → 5.304 3 0 100 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
CON Continental AG XETRA 117.56 → 117.57 2 0 1 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
DBK Deutsche
bank AG
XETRA 7.092 → 7.093 3 0 10 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
EOAN E.ON XETRA 8.792 → 8.793 3 0 10 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
SAP SAP XETRA 115.82 → 115.83 2 0 1 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
ALV Allianz XETRA 218.11 → 218.12 2 0 1 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
SIE Siemens AG XETRA 99.77 → 99.78 2 0 1 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
IFX Infineon
Tech AG
XETRA 16.292 → 16.293 3 0 10 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
BAYN Bayer AG XETRA 64.99 → 65.00 2 0 1 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
BAS Basf SE XETRA 66.21 → 66.22 2 0 1 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
SANTANDER Banco
Santander
BME Spanish
Exchanges
3.8705 → 3.8706 4 0 100 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
SAB Banco de
Sabadell
BME Spanish
Exchanges
1.0222 → 1.0223 4 0 1000 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
BBVA Banco Bilbao
Vizcaya
BME Spanish
Exchanges
4.7785 → 4.7786 4 0 100 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
BKIA Bankia BME Spanish
Exchanges
1.8080 → 1.8081 4 0 100 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
CABK Caixabank BME Spanish
Exchanges
2.564 → 2.565 3 0 100 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
IBE Iberdrola BME Spanish
Exchanges
9.114 → 9.115 3 0 100 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
REP Repsol BME Spanish
Exchanges
14.545 → 14.546 3 0 10 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
TEF Telefonica BME Spanish
Exchanges
7.031 → 7.032 3 0 100 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
MAP Mapfre BME Spanish
Exchanges
2.548 → 2.549 3 0 100 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
ELE Endesa BME Spanish
Exchanges
23.688 → 23.689 3 0 10 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
ITX Ind. de diseno
textil (Inditex)
BME Spanish
Exchanges
28.45 → 28.46 2 0 10 EUR 1 10000 20:1 Monday-Friday
09:00-17:30
Contract Symbol Description Exchange Quote
sample
Digits Stop/
level
Contract
size
Currency Min
volume
perclick
Max
volume
per click
Leverage Trading
hours
(UK Time)
RDSB ROYAL
DUTCH SHELL
PLC-B SHS
GBLSE 2487.50 → 2487.51 2 0 10 GBX 1 1500 20:1 Monday-Friday
08:00-16:30
HSBA HSBC
HOLDINGS
PLC
GBLSE 645.70 → 645.71 2 0 10 GBX 1 1500 20:1 Monday-Friday
08:00-16:30
ULVR UNILEVER
PLC
GBLSE 4857.50 → 4857.51 2 0 10 GBX 1 1500 20:1 Monday-Friday
08:00-16:30
BATS BRITISH
AMERICAN
GBLSE 2771.50 → 2771.51 2 0 10 GBX 1 1500 20:1 Monday-Friday
08:00-16:30
BHP BHP BILLITON
PLC
GBLSE 1801.00 → 1801.01 2 0 10 GBX 1 1500 20:1 Monday-Friday
08:00-16:30
RIO RIO TINTO
PLC
GBLSE 4594.00 → 4594.01 2 0 10 GBX 1 1500 20:1 Monday-Friday
08:00-16:30
GSK GLAXOSMITHKLINE
PLC
GBLSE 1549.20 → 1549.21 2 0 10 GBX 1 1500 20:1 Monday-Friday
08:00-16:30
AZN ASTRAZENECA
PLC
GBLSE 5939.00 → 5939.01 2 0 10 GBX 1 1500 20:1 Monday-Friday
08:00-16:30
DIAGEO DIAGEO
PLC
GBLSE 3366.50 → 3366.51 2 0 10 GBX 1 1500 20:1 Monday-Friday
08:00-16:30
VOD VODAFONE
GROUP PLC
GBLSE 129.56 → 129.57 2 0 100 GBX 1 1500 20:1 Monday-Friday
08:00-16:30
GLEN GLENCORE
PLC
GBLSE 257.30 → 257.31 2 0 100 GBX 1 1500 20:1 Monday-Friday
08:00-16:30
LLOY LLOYDS
BANKING
GROUP PLC
GBLSE 57.19 → 57.20 2 0 100 GBX 1 1500 20:1 Monday-Friday
08:00-16:30
PRU PRUDENTIAL
PLC
GBLSE 1553.50 → 1553.51 2 0 10 GBX 1 1500 20:1 Monday-Friday
08:00-16:30
RB RECKITT
BENCKISER
GBLSE 1553.50 → 1553.51 2 0 10 GBX 1 1500 20:1 Monday-Friday
08:00-16:30
CCL CARNIVAL
PLC
GBLSE 3896.00 → 3896.01 2 0 10 GBX 1 1500 20:1 Monday-Friday
08:00-16:30
RBS ROYAL BANK
OF
SCOTLAND
GBLSE 212.70 → 212.71 2 0 100 GBX 1 1500 20:1 Monday-Friday
08:00-16:30
BARC BARCLAYS
PLC
GBLSE 150.24 → 150.25 2 0 100 GBX 1 1500 20:1 Monday-Friday
08:00-16:30
RELX RELX PLC GBLSE 1854.00 → 1854.01 2 0 10 GBX 1 1500 20:1 Monday-Friday
08:00-16:30
IMB IMPERIAL
BRANDS PLC
GBLSE 1870.20 → 1870.21 2 0 10 GBX 1 1500 20:1 Monday-Friday
08:00-16:30
STAN STANDARD
CHARTERED
PLC
GBLSE 675.00 → 675.01 2 0 100 GBX 1 1500 20:1 Monday-Friday
08:00-16:30
BT.A BT GROUP
PLC
GBLSE 194.58 → 194.59 2 0 100 GBX 1 1500 20:1 Monday-Friday
08:00-16:30
AAL ANGLO
AMERICAN
PLC
GBLSE 1918.40 → 1918.41 2 0 10 GBX 1 1500 20:1 Monday-Friday
08:00-16:30
CPG COMPASS
GROUP PLC
GBLSE 1808.50 → 1808.51 2 0 10 GBX 1 1500 20:1 Monday-Friday
08:00-16:30
ABF ASSOCIATED
BRITISH
FOODS
GBLSE 2489.00 → 2489.01 2 0 10 GBX 1 1500 20:1 Monday-Friday
08:00-16:30
AVIVA AVIVA PLC GBLSE 404.00 → 404.01 2 0 100 GBX 1 1500 20:1 Monday-Friday
08:00-16:30
BAE BAE SYSTEMS
PLC
GBLSE 463.30 → 463.31 2 0 100 GBX 1 1500 20:1 Monday-Friday
08:00-16:30
TESCO TESCO PLC GBLSE 225.00 → 225.01 2 0 100 GBX 1 1500 20:1 Monday-Friday
08:00-16:30

MỞ TÀI KHOẢN NHANH CHÓNG VÀ DỄ DÀNG

 • Đăng kí

  Chọn loại tài khoản và hoàn thành đăng kí của bạn.

 • Nạp rút

  Nạp và rút tiền từ tài khoản của bạn thông qua các phương thức nạp rút đa dạng.

 • Giao dịch

  Tiếp cận hơn 300+ CFD công cụ giao dịch với tất cả các loại tài sản trên MT4/MT5.

Thật đơn giản để mở tài khoản giao dịch ngoại hối và CFD.
Chào mừng bạn đến với thế giới giao dịch!
MỞ TÀI KHOẢN THẬT